บริษัท เค.พี.เอ็น.บรรจุภัณฑ์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก เริ่มเปิด
ดำเนินกิจการในเดือนตุลาคมปี 2533 เป็นเวลากว่าสองทศวรรษที่เราทุ่มเทสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า และมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการผลิตอย่างต่อ
เนื่อง รวมถึงการบริหารต้นทุนและการควบคุมคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้ง
เรายังเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตสินค้าที่มี คุณภาพดีเยี่ยม
ราคาย่อมเยาว์ บริการประทับใจ
ออกสู่ตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันส่งผลให้
บริษัทของเราเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าในอุตสาหกรรม
หลากหลายสายการผลิต
 
 
     
      
      เราสามารถผลิต กล่องกระดาษลูกฟูกได้ทุกชนิด กล่องฝาเปิด 4 ด้าน  กล่องฝาเกย  กล่องฝาครอบแบบ HSC  กล่องฝาครอบแบบ TSC  ถาด  WRAP AROUND  หรือ งานDIE-CUT  ภายใต้ศักยภาพกำลังการผลิตกว่า 1000 ตันต่อเดือน และพื้นที่โรงงานกว่า 95,000 sq. ft.   
     
       ทั้งนี้เรามุ่งมั่นที่จะผลิตกล่องกระดาษของเราเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้
ธุรกิจของท่านสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล อย่างยั่งยืน
 
         
     
  เป้าหมายสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ  :

คุณภาพดี / ราคายุติธรรม / ส่งมอบตรงเวลา / บริการประทับใจ